PRNL Revalidatie

Door lange wachtlijsten en oplopende eerstelijns zorgkosten, worden aanhoudende en/of chronische klachten vaak niet goed aangepakt. Fy-Fit heeft als oplossing samen met PRNL een specialistisch persoonlijk revalidatietraject georganiseerd.

Namelijk medische specialistische revalidatie.

Wordt u al lange tijd in uw dagelijkse leven belemmerd door fysieke klachten?
Dit kan bijvoorbeeld door een operatie, ongeval of aandoening. Met behulp van ons multi disciplinaire revalidatieteam gaat u werken aan uw herstel om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Bij 93% van de cliënten leidt deze aanpak tot een duurzaam herstel.

Voorbeelden van indicaties voor revalidatiezorg zijn:

  • chronische pijnklachten
  • chronische nek / lage rugklachten
  • fibromyalgie
  • verzwakking door langdurig medicijn gebruik of langdurige ziekte (denk aan oncologische problematiek)
  • whiplash syndroom

Ons revalidatie team
Onder leiding van Revalidatiearts Ronald Meijer wordt bij patiënten met langdurige gezondheidsklachten een intake gedaan en wordt bepaald welke zorg er gegeven gaat worden. Hierbij kan de fysiotherapeut en of de ergotherapeut, diëtist, psycholoog maatschappelijk werker ontspanningstherapeut (yoga ,tai-chi) ingezet worden. Middels interdisciplinair overleg worden de behandelingen/trajecten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De locatie van Fy-Fit is ideaal; grote zaal met uitgebreide oefen- en fitnesstoestellen en een aparte ontspanningszaal. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in manuele therapie, oedeemtherapie, oncologische fysiotherapie, COPD, hartfalen, sportrevalidatie en ontspanningstechnieken.

Intensieve behandeling
Het blijkt dat bijzo'n 80 % van langdurige klachten sprake is van verschillende oorzaken. Met een éénzijdige behandeling, bijvoorbeeld gericht op alleen de fysieke klachten, wordt dan geen of weinig resultaat geboekt. Naast de fysiotherapeut en een revalidatiearts kunt u dan denken aan bijvoorbeeld een ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en/of diëtist.

Maatwerk
We beginnen in onze praktijk met een gesprek met een vertrouwenspersoon, uw casemanager. Op basis van uw klachten, kijken we samen welke behandeling het beste bij u past. Vervolgens zorgen wij ervoor dat de benodigde specialisten bij uw behandeling worden betrokken. U hoeft hiervoor niet naar verschillende locaties. Alle specialisten werken samen vanuit onze praktijk en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af, zodat u de beste behandeling krijgt.

Verwijzing
Wanneer u in aanmerking komt voor ons multi-disciplinaire revalidatie programma, vragen wij eerst uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist om een verwijzing. De verwijzing is namelijk noodzakelijk om het traject te kunnen starten. Zonodig zullen wij met uw behandelend arts contact opnemen om hem inhoudelijk over het traject te informeren. Daarnaast willen wij graag zijn mening weten als uw behandelend arts. Hier zal uw fysiotherapeut u nader over informeren.

Vergoeding
De revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en wordt dus vanuit de basisverzekering betaald. Een aanvullende ziektekostenverzekering is hiervoor dus niet noodzakelijk. U betaald alleen het wettelijk bepaalde eigen risico.

Samen bieden wij altijd de beste zorg, snel en dichtbij! Lees meer informatie op onze speciale revalidatie website.